Financial instruments for managing innovation and investment projects

Монографія Шестакова Д. Ю. (дисертація), яка присвячується дослідженню фінансових інструментів управління інноваційно-інвестиційними проєктами, а саме, їх ефективності у сфері управлінні інноваційно-інвестиційними проектами. Автор підкреслює важливість таких інструментів для прискорення економічного зростання, яке буде мати наслідком підвищення рівня життя громадян і ефективну розбудову конкурентоспроможної економіки. У цьому сенсі трансформація завдань фінансової політики за умов економічних зрушень повинна посилити вплив цих фінансових інструментів крім іншого і на соціально-економічні процеси з акцентом на необхідність поетапного формування сприятливого інвестиційного клімату на рівні державного регулювання.

Інноваційні проекти на відміну від традиційних інвестиційних проектів часто відрізняються досить високим рівнем невизначеності, а тому і в більшості випадків вимагають унікальних підходів та методик в процесі аналізу та оцінки, не рідко з використанням таких засобів, як реальні опціони, для адекватного управління існуючими ризиками і невизначеностями, які характерні таким проєктам.

Проект слід називати «інноваційним» у тому випадку, якщо його обсяг, закладений бюджет, терміни впровадження і технологія реалізації не можуть бути чітко визначені з нормальною управлінською точністю з огляду на існуючий практичий досвід. Як наслідок цього і з’являється інновація (новий метод чи процес, пристрій, матеріал тощо).

Висновки та практичні рекомендації даної дисертаційної роботи використали такі підприємства як «Modex Україна», «Інноваційний парк UNIT.City», а також Національний університет «Києво-Могилянська академія».

посилання: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0475716d-af3d-4007-b9f0-8eb41bade908/content