Документ являє собою кваліфіковані та написані на зрозумілій для пересічної людинир мові методичні рекомендації для написання проектів для отримання грантів на їх втілення. У ньому міститься інформація про те, як правильно оформити проєкт для ортимання фінансування зі сторони “донора”, щоб він заслужив його підтримку. Документ містить рекомендації щодо структури проєктної заявки, починаючи з її титульного аркуша і закінчуючи додатковими матеріалами. Також в ньому добре описується, які розділи мають бути включені до проєкту, як-от вступ, опис нагальної проблеми, цілі та основні завдання проєкту, плану його поетапного виконання, методи, потрібний бюджет і різноманітні додаткові дані.

Там також містяться компетентні рекомендації щодо стилю написання проєкту, включно з використанням простої та доступної мови, уникненням жаргонних та сленгових слів, виправленням граматичних помилок тощо. Також вказується приблизний обсяг кожного розділу проєкту.

посилання на рекомендації: http://sg.vn.ua/wp-content/uploads/2017/01/Metodychni-rekomendatsiyi-dlya-napysannya-proektiv.pdf