В контексті фондування територіальнми кромадами цей кодекс закріплює таке поняття як поняття «неприбуткова організація» (в пункті 1 частини 1 статті 133) а також «суб’єкт господарювання”, що важливо для створення та роботи прибуткових та неприбуткових фондів. Неприбутковою організацією визначені такі створені організації, установчі документи якої не передбачають розподілу будь-яких отриманих доходів її засновників (учасників), за вийнятком заробітніх плат або податків, а також яка внесена до Реєстру неприбуткових установ й організацій.

Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text