Гайд “Принципи для фондів громад”, який розроблений Фондами громад Канади (Community Foundations of Canada, CFC), є солідним посібником, який в собі визначає основні принципи, якими повинні керуватися у своїй діяльності та етиці фонди громад. Дане друге видання чітко спрямоване на членів рад, співробітників та волонтерів, залучених до діяльності фондів громад, але його принципи також можуть бути корисними для інших засновників, грантодавців та організацій, що займаються розвитком громад.

Основні принципи створення фондів громад.

Посібник визначає десять основних принципів, які втілюють філософію та стратегію діяльності фондів громад:

  1. Розвиток потенціалу громади: цей принцип підкреслює важливість використання внутрішніх сильних сторін та власних ресурсів громади. Він включає підтримку місцевого лідерства, сприяння самозабезпеченню та мобілізацію громадських ресурсів та участі.
  2. Розуміння змін у громадах: фонди громад повинні бути інформованими про місцеві та національні тенденції, демографію та мінливі потреби своїх громад. Це вимагає активної взаємодії з громадою та постійних і регулярних консультацій.
  3. Створення можливостей для діалогу: завдяки широкому мандату фонди громад унікально позиціоновані для сприяння поважним та інклюзивним дискусіям щодо важливих питань громади.
  4. Розвиток партнерств: ефективні фонди громад формують та підтримують партнерства з різними секторами, включаючи окремих осіб, сусідські групи, бізнес та урядові структури, на основі спільного бачення та взаємної відповідальності.
  5. Відображення різноманітності та сприяння оновленню: даний принцип підкреслює важливість різноманітності та інклюзивності у діяльності фондів громад. Він акцентує увагу на розумінні різних точок зору та залученні широкого кола громадян до процесу прийняття рішень.
  6. Створення ефективної та креативної програми грантів: фонди громад повинні прагнути до відповідної гнучкості, креативності та чуйності у своїй грантовій діяльності, забезпечуючи видимий та тривалий позитичний вплив на громади.
  7. Будівництво активів громади та сприяння філантропії: це передбачає не лише управління та зростання ендаументів та інших активів громади, але й посильну допомогу донорам у досягненні їхніх філантропічних цілей, надаючи гнучкі варіанти пожертв та інформацію про потреби громади.
  8. Оцінка та поширення результатів: постійна оцінка діяльності та поширення основних висновків є надзвичайно важливими для покращення навичок та відповідних знань, а також для підвищення прозорості та підзвітності.
  9. Впровадження чуйних та підзвітних процесів: фонди громад повинні проводити діяльність, яка є відкритою, справедливою, гнучкою та своєчасною, що дає змогу зберігати довіру та ефективно управляти ресурсами громади.
  10. Збалансування залучених ресурсів: необхідно збалансовано розподіляти людські та фінансові ресурси серед різних видів діяльності фондів громад, таких як розвиток фондів, надання грантів та лідерство у громаді.

Розвиток потенціалу громади передбачає визнання та підтримку існуючих талантів, навичок та ресурсів у громаді. Такий підхід, підтримуваний науковцями, як Джон МакНайт та Джоді Кретцман, змінює фокус з вирішення недоліків на посилення сильних сторін. Фонди громад заохочуються приймати таке мислення у всіх своїх заходах, від збору коштів до надання грантів.

Фонди громад повинні бути максимально гнучкими та добре інформованими, щоб ефективно реагувати на зміни. Це пропонує різні стратегії, такі як проведення фокус-груп, відстеження місцевих та національних тенденцій, та активна участь у різноманітних громадських заходах, що буде гарантувати те, що фонди залишаться зв’язаними з місцевими мешканцями та актуальними.

Сприяння діалогу серед різних членів громади є важливим для вирішення складних соціальних питань, тому важливо об’єднувати людей з різними точками зору для сприяння розумінню та співпраці.

Співпраця є ключовою для максимізації впливу фондів. Створюючи стратегічні партнерства з різними зацікавленими сторонами, фонди громад можуть об’єднувати ресурси, знання та досвід для більш ефективного вирішення проблем громади.

Різноманітність – це не лише цінність, але й необхідність для ефективних фондів громад. Залучення широкого спектру громадян до процесу прийняття рішень гарантує врахування різних точок зору, що призводить до більш стійких та інклюзивних рішень.

Успішна програма грантів характеризується своєю гнучкістю, чуйністю та креативністю. Фонди громад заохочуються постійно вдосконалювати свої процеси надання грантів для кращого та швидшого задоволення потреб своїх громад.

Будівництво та управління ендаументами є центральним для роботи фондів громад. Це прямо підкреслює роль фондів громад у допомозі донорам в реалізації їх філантропічних намірів через персоналізовані та інформовані варіанти пожертв.

Прозорість та підзвітність підкреслюються через регулярну оцінку та поширення результатів. Ця практика не лише покращує організаційне навчання, але й зміцнює довіру в громаді.

Дотримання справедливих, гнучких та своєчасних процесів є життєво важливим для збереження цілісності та ефективності фондів громад, це пропагує практики, які є прозорими та доступними для всіх зацікавлених сторін.

Ефективне управління ресурсами гарантує, що фонди громад можуть підтримувати свою діяльність та максимізувати свій вплив на громаду та донорів. Це закликає до стратегічного балансу зусиль у різних сферах діяльності.

“Принципи для фондів громад” є класним ресурсом, що може сформувати чітке та всеохоплююче бачення засад роботи та розвитку фондів громад. Дотримуючись цих принципів, фонди громад можуть підвищити свою здатність сприяти позитивним змінам, зміцнювати громади та досягати своїх філантропічних цілей. Документ служить як посібник, для засновників чи керівників фондів громад, які прагнуть залишити тривалий та значущий вплив.

посилання: https://www.huzurevleri.org.tr/docs/CommunityFoundationsOfCanada_PrinciplesForCommunityFoundations.pdf