фінансові інструменти розвитку територіальних громад

У статті Анни Мунько йде мова про те, що конкурентні переваги територіальних громад містяться у ефективному використанні усіх належних їм унікальних матеріальних а також нематеріальних ресурсів і залежать від управлінської здатності відповідних органів місцевого самоврядування до прозорого та ефективного комбінування усіх вищезазначених ресурсів задля поліпшення конкурентної позиції та “ривка” у розвитку.
У цьому сенсі є доцільним і дуже важливим застосування різних фінансових інструментів для ефективності у реалізації актуальних проєктів розвитку місцевих громад. З іншої сторони, саме фінансово-економічна діяльність виступає найнеобхіднішим складником у механізмі управління поступовим розвитком громад, який при цьому в змозі забезпечувати цілий спектр напрямків формування як централізованих, так і спеціальних фондів для подальшої підтримки ними відповідних галузей чи пріоритетів.
Небюджетні фінансові інструменти гарно поєднуються між собою та з іншими варіантами підтримки регіонального розвитку: це кредитні гарантії або венчурний капітал, різноманітні програми матеріально-технічного переоснащення, емісія місцевих облігацій тощо – вони дають змогу як залучати фінансування, так і зменшити відповідні проєктні ризики. Виявлено, що все більшої популярності набуває випуск муніципальних облігацій як альтернативи фінансування місцевого боргу. Обґрунтовано, що конкурентна перева-га кожної громади міститься, насамперед, у використанні набору унікальних матеріальних та нематеріальних ресурсів і визначається публічно-управлінською здатністю органів місцевого самоврядування до їх ефективного комбінування задля утримання конкурентної позиції та її поліпшення.

Стаття: https://journals.academ.vinnica.ua/index.php/eco-pa/article/view/53/50