Сучасні фінансові інструменти розвитку громад: Відхід від бюджетного патерналізму від автора Анни Мунько розглядає можливість і факти використання сучасних фінансових інструментів для поетапного розвитку громад в Україні. Основна увага даної статті приділяється переходу місцевих громад від патерналістського( бюджетного) підходу у фінансуванні місцевого розвитку до більш стійких, гнучких і відповідно незалежних фінансових стратегій.

У статті було визначено актуальність необхідності для органів місцевого самоврядування початку активне впровадження усіх можливих фінансових інструментів для реалізації нагальних проектів громад, при цьому поступово відходячи від суттєвої залежності від фінансової підтримки з центрального бюджету.

Актуальні виклики включають в себе розуміння та ефективного застосування таких інструментів не зважаючи на їх відносну складність у порівняні з традиційними субвенціями  та грантами.

Документ детально розглядає фінансові інструменти різних видів (муніципальні облігації, кредитні гарантії, фондування громадою, залучення венчурного капіталу та можливих програм технічної допомоги), які можуть результативно поєднануватися для активної підтримки соціально-економічного розвитку громад і відчутного зменшення відповідних. Стаття підкреслює необхідність комплексного поєднання різних фінансових інструментів для того, щоб максимізувати їх ефективність за рахунок комулятивного ефекту та одночаного зменшення ризиків, що з цим пов’язані.

В результаті можна відзначити, що саме фінансова діяльність мтає визначальною для усього механізму управління сталим розвитком громад, а конкурентна перевага кожної окремо взятої громади полягає у застосуванні нею унікальних, характерних тільки для неї ресурсів та запровадженні ефективного та публічного управління для подальшого збереження та покращення вже існуючих у неї конкурентних позицій.

Посилання на документ: https://journals.academ.vinnica.ua/index.php/eco-pa/article/download/53/50/50