управління інвестиційним потенціалом територіальних громад

 П. В. Жук та З. О. Сірик у своїй статті наводить аналіз наявних на сьогоднішній день наукових підходів до визначення терміну «інвестиційний потенціал» та пропонує вичерпне визначення такого поняття як «інвестиційний потенціал територіальної громади» та окреслює його спеціальні риси, структуру, його головні чинники. Проведено огляд проблеми створення та ефективного використання всіх складових інвестиційного потенціалу територіальних громад для їх правильної презентації та підвищення можливостей за залученням відпоїдних інвесторів. Також пропонується адекватний регламент (схема) по управлінню інвестиційним потенціалом на місцевому рівні.

 Крім того, звертається увага на те, що за сучасних умов формування бюджетів і міжбюджетних відносин реальна можливість використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів для інвестування є дуже обмеженою. З іншої сторони таке становище стимулює активізацію організаційних та управлінських зусиль зі сторони територіальних громад щодо ініціативи щодо включення власних «інвестиційних резервів» та діяльності щодо залучення фінансових ресурсів ззовні, що дає додаткові можливості у вирішенні пріоритетів соціально-економічного, культурного та освітнього розвитку місцевих громад. .

Стаття: https://re.gov.ua/re201702/re201702_016_ZhukPV,SirykZO.pdf