Документ розглядає роль фондів громад у місцевому розвитку, зокрема на прикладі такої країни як Словаччина. Він ообґрунтовує актуальність теми місцевого розвитку, особливо в постсоціалістичних країнах, де увесь розвиток на громад місцевому рівні традиційно забезпечувався головним чином муніципалітетами. Проте, під дальнішим впливом різних факторів ця парадигма змінюється, і однією з альтернативних рушійних сил розвитку стає фондування місцевими громадами. Мета даного дослідження – оцінити внесок фондів територіальних громад у місцевий розвиток, а також обговорити їх переваги та недоліки.

Документ містить описання різних підходів до місцевого розвитку : соціальних, економічних, екологічних, політичних. Найпоширенішим серед них є “концепт” місцевого економічного розвитку (LED), який передбачає підвищення рівня життя, зменшення нерівності між мешканцями та сталий розвиток ресурсів. Громадські фонди розглядаються як приватно-правові організації, які діють на місцевому рівні, активно підтримуючи розвиток громад.

Автор провів анкетне опитування серед існуючих громадських фондів на той момент у Словаччині, а також кропіткий аналіз щорічних звітів і фінансових звітів таких фондів. В дослідженні взяли участь чотири з одинадцяти існуючих громадських фондів. Також подається опис територіальної спеціалізації цих фондів, які зазвичай зосереджуються на певних містах або “мікрорегіонах”. Основна діяльність фондів місцевих громад полягає в наданні цільових грантів, що гарно сприяє перерозподілу ресурсів на місцевому рівні. Є й інші форми діяльності, які включають соціальну допомогу, підтримку освіти та охорони довкілля.

Дослідження підсумовується висновком, що фонди громад відіграють вагому роль у місцевому розвитку, забезпечуючи так потрібні додаткові джерела фінансування та сприяючи співпраці між різними секторами на місцях. Незважаючи на певні недоліки, їх діяльність дуже позитивно впливає на розвиток територій, де вони вже функціонують.

Посилання: http://store.ectap.ro/articole/944.pdf