Протокол № 1

установчих зборів засновників Благодійної організації «Благодійного фонду

«______________»

 

м. _____________                                                                                                                        __  _____________ року

 

Присутні Засновники:

 

 1. __________________________________
 2. __________________________________

 

Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах (додається).

Обрали:

 • _______________________________ головуючим на установчих зборах;
 • ______________________________ секретарем для ведення протоколу установчих зборів.

 

Порядок денний.

 1. Про створення Благодійної організації «Благодійного фонду «__________».
 2. Про визначення місця знаходження Благодійного фонду.
 3. Про обрання Правління та Наглядової ради Благодійного фонду.
 4. Про затвердження статуту та проведення державної реєстрації Благодійного фонду.

 

 

 1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: ____________________, який запропонував створити Благодійну організацію «Благодійний фонд «____(назва)___________» засновниками, якого визначити:

 

 • ________(ПіБ)__________________, ____ ________ року народження, паспорт серія ______ № ___________, виданий _____(орган)________________ ________ ______ року, зареєстрований в ________(місце реєстрації)________________________, ідентифікаційний номер _____________;

 

 • ________(ПіБ)__________________, ____ ________ року народження, паспорт серія ______ № ___________, виданий _____(орган)________________ ________ ______ року, зареєстрований в ________(місце реєстрації)________________________, ідентифікаційний номер _____________;

 

ВИРІШИЛИ: Створити Благодійну організацію «Благодійний фонд «______________» засновниками, якого визначити:

 • ________(ПіБ)__________________, ____ ________ року народження, паспорт серія ______ № ___________, виданий _____(орган)________________ ________ ______ року, зареєстрований в ________(місце реєстрації)________________________, ідентифікаційний номер _____________;

 

 • ________(ПіБ)__________________, ____ ________ року народження, паспорт серія ______ № ___________, виданий _____(орган)________________ ________ ______ року, зареєстрований в ________(місце реєстрації)________________________, ідентифікаційний номер _____________;

 

ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно – «ЗА»

 

 1. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: ________________________, який запропонував визначити місцезнаходження Благодійної організації «Благодійний фонд «_________» за адресою: _____________________________________.

 

ВИРІШИЛИ: визначити місцезнаходження Благодійної організації «Благодійний фонд «_________» за адресою: _____________________________________.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно – «ЗА»

 

 1. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: ____________________, який запропонував у зв’язку із створенням Благодійного фонду, обрати правління Благодійного фонду у складі Директора та Заступника Директора Правління. Директором Правління обрати ____________________, Заступником Директора Правління – _______________________________________.

 

 ВИРІШИЛИ: обрати правління Благодійного фонду у складі Директора та Заступника Директора Правління. Директором Правління обрати ____________________, Заступником Директора Правління – _______________________________________.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно – «ЗА»

 

 

 1. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: ___________________, який запропонував затвердити Статут Благодійного фонду, уповноважити Голову зборів _______________ та Секретаря зборів _________________ підписати статут та протокол зборів, та уповноважити _____(ПіБ)_________, ____ ________ _______ року народження, паспорт серія ___ № _________, виданий ______(орган)_________ ___ _______ _____ року, зареєстрований в _______________(місце реєстрації)_____________ , провести державну реєстрацію Благодійного фонду у встановленому законом порядку.

 

 1. ВИРІШИЛИ: затвердити Статут Благодійного фонду, уповноважити Голову зборів _______________ та Секретаря зборів _________________ підписати статут та протокол зборів, та уповноважити _____(ПіБ)_________, ____ ________ _______ року народження, паспорт серія ___ № _________, виданий ______(орган)_________ ___ _______ _____ року, зареєстрований в _______________(місце реєстрації)_____________ , провести державну реєстрацію Благодійного фонду у встановленому законом порядку.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно – «ЗА».

 

 

 

Голова зборів _________(ПІБ)_________________                                                             ____(підпис)____

 

Секретар зборів __________(ПіБ)___________________                                                 ____(підпис)____