Ним визначені види благодійних організацій (фондів), порядок їх створення, діяльності та регулярної звітності благодійних організацій на території України. Також ним регламентується різниця між такими загальноприйнятими поняттями як «благодійний фонд» та «громадська організація», законом також  введені нові терміни у цій області: “благодійний грант” та “благодійний ендаумент”, він суттєво розширює можливості діяльності у сфері благодійництва. встановлюється право благодійників на проведення контролю за використанням зібраних благодійних пожертвувань.

Практично основний закон, який регламентує усю діяльність неприбуткових фондів територіальних громад, що особливо важливо для такого виду фондування.

Посилання – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text