Прийнятий з метою рівного захисту прав а також інтересів суб’єктів інвестиційної діяльності будь-якої форми власності, крім того, закон націлений на забезпечення сприятливих умов для зростання рівня інвестицій в економіку держави та розвитку міжнародного співробітництва в інвестиційній сфері.

В контексті фондування територіальними громадами цей закон регламентує процес фінансування проєктів чи програм розвитку громад.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text