Регламентує організацію, повноваження та функціонування місцевого самоврядування в Україні, його гарантії, діяльність а також правовий статус і відповідальність усіх його органів та посадових осіб.

Стаття 28 цього закону «Повноваження у сфері бюджету, фінансів та цін» (9.3.) визначає одне з делегованих державою повноважень як «сприяння здійсненню інвестиційної діяльності “.

Досить корисний закон у контексті фондування територіальними громадами, адже в рамках нього створюються фонди місцевих громад, та проводиться громадський контрол їх діяльності.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text