П. В. Жук та З. О. Сірик у своїй статті розглядають інвестиційний потенціал територіальних громад, при цьому зосереджують увагу на його визначенні, структурі та управлінні. Аналізується поняття «інвестиційного потенціалу» конкретно для територіальних громад, досліджуються фактори, які беспосередньо впливають на інвестиційний потенціал та механізми управління ним (місцеве фінансування, зовнішні запозичення, гранти, фондування місцевими громадами тощо). Обговорюється проведена в Україні адміністративно-територіальна реформа, яка була спрямована на посилення фінансової автономії громад. також розглядається децентралізація та те, як вона покликана якісно трансформувати місцеве управління. Розглядаються різні наукові визначення та підходи до розуміння суті та фактури інвестиційного потенціалу.

Компонентами інвестиційного потенціалу визначаються природні ресурси, людські ресурси, економічна база (місцеві умови та інфраструктура), адміністративний потенціал громад (сприятливе місцеве управління).

В результаті пдкреслюється стратегічна важливість розвитку та компетентного управління інвестиційним потенціалом для поступового зростання територіальних громад.

Документ всебічно досліджує, як територіальні громади нашої держави можуть ефективно оптимізувати наявні в них ресурси та управління для результативного залучення та управління інвестиціями. Він містить детальну теоретичну базу, а також практичні рекомендації щодо подолання наявних викликів та стратегій розвитку інвестиційного потенціалу на місцевому рівні.

Посилання: https://re.gov.ua/re201702/re201702_016_ZhukPV,SirykZO.pdf