Був заснований ще у 1990 році з метою розвитку відкритого суспільства в Україні, підтримки активності та відкритості громадянського суспільства для змін в Україні, сприянню рівності, справедливості, прозорості та підзвітності.

За ці роки фонд проходив багато трансформацій, поступово змінював свої цілі, стратегію та пріоритети, в унісон з потребами громадянського суспільства в Україні. Фонд постійно реалізує ряд програм:

– Демократія і належне врядування (допомага збереженню в Україні стійкої демократії та сприяння прозолості і підзвітності українського самоврядування);

– Права людини та правосуддя (сприяння притягненню РФ до відповідальності за злочину війну, продовження реформи у сфері правосуддя та захисту фундаментальних свобод в україні);

– Соціальний капітал (розбудова та посилення спільнот, на які спирається відкрите суспільство, створення передумов для проведення постійного громадського діалогу та згуртованості на базі  демократичних цінностей);

Також фонд проводить відповідні конкурси (такі я к “Сприяння розвитку та використанню форм громадської участі на місцевому та регіональному рівнях”, “Стипендії для відеоблогерів, що сприяють зміцненню української ідентичності”, тощо).

Фонд підтримує проєкти грантерів за певних умов, які можна взнати на сайті: https://www.irf.ua/granteram/