Відмінний посібник, який допоможе швидко розібратися у нормах та положеннях чинного законодавства України, які регламентують засади, організацію та проведення фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Рекомендовані колективом авторів принципи та підходи щодо підвищення ефективності у сфері фінансового менеджменту у регіонах та на місцях в посібнику були гармонійно поєднані із нагальними завданнями Стратегії реформування системи управління державними фінансами та адаптовані до можливого використання на базовому рівні управління.

Посібник надає покрокову і конкретну методику, підкріплену існуючими практичними рішеннями. Ця методика зацікавить посадових осіб місцевих органів влади, активістам та громадським діячам. Матеріали посібника можуть стати гарним підґрунтям для покращення місцевого інноваційно-інвестиційного потенціалу громад у розбудові ними ефективної та  максимально прозорої системи управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні, що є запорукою досягнення швидкого соціально-економічного розвитку. Посібник містить шість частин:

  1. «Концепція здійснення фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в ОТГ та оцінювання її стану»;
  2. «Модель підвищення ефективності розподілу та використання фінансових ресурсів в об’єднаних територіальних громадах»;
  3. «Модель результативної дохідної політики органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади»;
  4. Модель IV «Модель залучення додаткових фінансових ресурсів та інвестицій для реалізації проектів розвитку в об’єднаній територіальній громаді»;
  5. Модуль V «Модель прозорої та підзвітної системи управління фінансами і комунальним майном в об’єднаних територіальних громадах»;

6.«Модель впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі на місцевому рівні».

Посібник: https://decentralization.ua/uploads/library/file/563/UA-UNDP-financial-operations-for-local-gov-ATC-1.pdf