Автори дослідження Томашук Інна та Томашук Іван розглядають та аналізують стратегічні елементирозвитку територіальних громад у сфері інновацій. Звертається увага на громадян як основного стимулятора фінансово-економічної активності будь-якої громади, та фактора, що формує перспективи місцевих економічних та соціальних трансформацій (прогресу), який прямо залежить від розвитку підприємництва, що в свою чергу обумовлюється сприятливістю бізнес-клімату, очікувань та стабільності ділового середовища. Саме підприємництво визначене у якості основи та основного джерела та учасника позитивних змін в громадах.

Автори підкреслюють, що одним з показників рівня життя мешканців загалом є наявність добрих умов для розвитку підприємництва.

Також досліджуються загальні принципи та підходи щодо стратегічних основ соціально-економічного розвитку українських територіальних громад (наприклад таких як фондування громадами), при цьому визначаються конкретні, актуальні, вимірювані та при цьому досяжні цілі, які мають відображення у бажанні громад до свого розвитку.

Висвітлені баові аспекти стратегій в сфері інновацій у громадах, які в своїй основі мають формування адекватної та зрозумілої інноваційної інфраструктури, яка зможе активно сприяти та стимулювати створення різного роду бізнес-інкубаторів, технологічних парків, круглих столів між бізнесом, науково-дослідними установами та вищими школами.

Пропонується ефективна модель по управлінню стратегічним розвитком територіальної громади включаючи відповідний SWOT-аналіз ( мета якого – виявити як сильні так і слабкі сторони громад, їх потенціалів, можливостей та ризиків.

посилання на дослідження: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3194/3117